Նկարագրություն

Գառը/ուլը մեր մոտից գնելու դեպքում 1 կգ-ի արժեքը 6.500 դրամ, ցանկության դեպքում կարող ենք պատրաստել նաև հաճարով, այդ դեպքում 1 կգ-ի արժեքը 7.000 դրամ

Գառը/ուլը ձեր կողմից տրամադրելու դեպքում թոնրի մեջ պատրաստելու արժեքը կկազմի 20.000 դրամ, իսկ հաճարով պատրաստելու դեպքում 25.000 դրամ